ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรเพ็ญ วงศ์วิสุทธิกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.