ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรศรี ฐาปนพฤกษ์สกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาการดูแลทารกแรกเกิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.