ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.โชติมา พิเศษกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์06:00-10:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคไต
วันอาทิตย์06:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก โรคไต
วันอาทิตย์06:00-10:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคไต
วันอาทิตย์06:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก โรคไต
วันอาทิตย์06:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคไต
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคไต
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคไต
วันพุธ06:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคไต
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคไต
วันเสาร์06:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.