ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กุลธิดา ทรัพย์สมุทรชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ขอนแก่น
วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชม.ขอนแก่น
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2557สูติแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2552สูตินรีแพทย์รพ.เดชา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์14:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.