ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กุลธิดา ทรัพย์สมุทรชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2557สูติแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2552สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลเดชา

บทความที่เกี่ยวข้อง