ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กุลธิดา ทรัพย์สมุทรชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2557สูติแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2552สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลเดชา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันศุกร์15:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง