ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อุทัย ประภามณฑล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- อาจารย์แพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.