ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อุทัย ประภามณฑล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- อาจารย์แพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:15-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันจันทร์09:15-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันอังคาร09:15-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ09:15-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส09:15-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์09:15-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์09:15-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

การผ่าตัดบริเวณศีรษะและคอเป็นการผ่าตัดในพื้นที่เล็กๆ ที่มีทั้งเส้นเลือด หลอดเลือด และเส้นประสาทอยู่มาก จึงต้องอาศัยความประณีตเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดอันจะส่งผลเสียต่อคนไข้เป็นอย่างมาก จากการที่หมอเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากายวิภาค ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่หลายปี ทำให้เข้าใจและจดจำถึงกายวิภาคส่วนนี้ได้ดี เหมือนมีภาพสรีระต่างๆ อยู่ในสมองของเราตลอดเวลา


นพ.อุทัย ประภามณฑล จบการศีกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เป็นอาจารย์แพทย์ที่ปรีคลินิก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทั้งความรู้และความชอบจากการสอนวิชากายวิภาคอยู่ราว 3 ปี ทำให้คุณหมอตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และยังได้ต่อยอดการศึกษาในอนุสาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

นำการผ่าตัดทอลซิลไร้ใบมีดมาใช้ในประเทศไทย

หน้าที่ของคุณหมอ หลักๆ คือการผ่าตัดรักษาโรคทางหู คอ และจมูก เช่น ผ่าตัดเนื้องอก ทั้งในส่วนที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง ผ่าตัดก้อนในคอ ในจมูก ผ่าตัดกล่องเสียง ไซนัส ผ่าตัดแก้วหู โดยในแต่ละปีคุณหมอมีเคสผ่าตัดกว่า 400 เคส

ในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการผ่าตัด คุณหมอก็จะรักษาตามขั้นตอน คือต้องวินิจฉัยก่อนว่าเป็นมะเร็งประเภทไหน ผลชิ้นเนื้อเป็นอย่างไร ระยะของโรค และความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน เพื่อวางแนวทางการรักษาว่าหลักๆ ต้องรักษาอย่างไร และต้องเสริมการรักษาด้วยวิธีใด หลังผ่าตัดต้องทำการฉายแสงหรือทำคีโมหรือไม่ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรอบด้าน

คุณหมอเป็นแพทย์คนแรกๆ ในประเทศไทย ที่นำการผ่าตัดทอลซิลโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) แบบ Harmonic Scalpel (HS) มาใช้ ซึ่งทำมานานกว่า 10 ปี และผ่าตัดคนไข้มาอย่างมากมาย การผ่าตัดแบบ HS นี้จะใช้เวลาเพียง 10-15 นาที คนไข้จะเสียเลือดประมาณ 1-2 CC หรือแทบจะไม่เสียเลือดเลย อาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดจะน้อย แผลช้ำน้อย คนไข้จึงฟื้นตัวไวและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแทบจะทันที

นำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการรักษา

เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และเหมาะสมกับการรักษาโรคนั้นๆ คุณหมอจะนำเข้ามาใช้ในการรักษาอยู่เสมอ อย่างการผ่าตัดปะแก้วหูในคนไข้ที่มีแก้วหูทะลุทั้งจากอุบัติเหตุหรือจากโรคหูน้ำหนวก ก็จะเลือกใช้แก้วหูเทียมที่สังเคราะห์มาจากรกแกะซึ่งทำให้ไม่ต้องตัดเนื้อเยื่อจากคนไข้ ถ้าแก้วหูทะลุเพียงรูเล็กๆ ก็ไม่ต้องดมยาสลบ แค่ฉีดยาชาเฉพาะที่และใช้เวลาผ่าตัดเพียง 30 นาที เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ทันที

ส่วนการผ่าตัดไทรอยด์ คุณหมอจะเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องมือสมัยใหม่ที่ทำให้การผ่าตัดใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษ จากเดิมที่ต้องใช้เวลาราว 3-4 ชั่วโมง การผ่าแบบนี้ก็จะช่วยให้คนไข้เจ็บน้อย แผลหายไว ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยในทุกขั้นตอนการรักษา

นอกจากความเชี่ยวชาญในการรักษาแล้ว คุณหมอยังเป็นแพทย์ที่เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นอย่างดี ในทุกการรักษา คุณหมอจะอธิบายอาการของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค รวมถึงแนวทางและกระบวนการการรักษาให้คนไข้เข้าใจก่อนว่ามีทางเลือกในการรักษาแบบใดบ้าง ให้คนไข้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของการรักษาแต่ละแบบ ก่อนที่จะเลือกวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดโดยให้คนไข้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะคุณหมอเห็นว่า เมื่อคนไข้ทราบวิธีการรักษา ก็จะปฏิบัติตนได้ดีในแต่ละขั้นตอน อันเป็นการส่งเสริมให้การรักษาดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้ผลดี

คลิกดูรายละเอียด