ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุชาติ เปรื่องเมธางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Laser Surgeryคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2526 - 2529แพทย์ใช้ทุนรพ.ขุมชนแก้งคร้อ ชัยภูมิ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพฤหัส17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันเสาร์16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.