ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุชาดา ไทยาภิรมย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.