ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วราพรรณ นุ่มประสิทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ และเต้านมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.