ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรกมล อินกองงาม

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2559แพทย์ศูนย์ Well beingโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2554 - 2557แพทย์เวชปฎิบัตืพงศ์ศักดิ์คลินิคเวชกรรม
2553 - 2554แพทย์เวชปฎิบัตืโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ2
2552 - 2553แพทย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
2551 - 2552แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลอ่างทอง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.