ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(SKIN) พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
American Naturopathic Medical Certification BoardThe center of integrative functional nutrition and wellness
Certificate Advance Nutrition for and Wellness training programThe center of integrative functional nutrition and wellness
Laser and Aesthetics skinHarvard Medical School USA.
American board of Anti-AngingAmerican board of Anti-Anging
Master degree in Dermatologyจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Internshipsรพ.ศูนย์ขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตม.ขอนแก่น