ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นส.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิตจิตวิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 2)ม.เชียงใหม่
Master of Mental Health (Distinction)University of Northampton.The UK.

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2558ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กลุ่มงานจิตวิทยาสถาบันราชานุกูล
2548 - 2548ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
2547 - 2547ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-15:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอาทิตย์10:00-15:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์11:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.