ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ยศวีร์ อรรฆยากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
fellowship in ไฟฟ้าหัวใจสถาบันศิริราชพยาบาล
อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจรพ.วชิรพยาบาล
ว.อายุรศาสตร์รพ.วชิรพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - อายุรศาสตร์หัวใจรพ.หัวใจกรุงเทพ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.