ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เจณณัฏฐญา พลังแสงวิไล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรฝังเข็มหลักสูตรฝังเข็ม 3 เดือนกระทรวงสาธารณสุข
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2559แพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกลาง
2540 - 2541โครงการเพิ่มพูลทักษะกระทรวงสาธาณสุข จ.อุทัยธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์14:00-17:00สัปดาห์ที่ 1ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันอาทิตย์10:00-14:00สัปดาห์ที่ 2ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันอาทิตย์10:00-14:00สัปดาห์ที่ 3ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันอาทิตย์14:00-17:00สัปดาห์สุดท้ายศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.