ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จันทร์เพ็ญ จีรบุณย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์14:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์10:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.