ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันอังคาร13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันพฤหัส13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันศุกร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.