ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.คลินิก.นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศณียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขานิติเวชศาสตร์)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล