ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุเชษฐ ตรรกธาดา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2544อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
2540 - 2541อายุรแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2534 - 2537แพทย์ใช้ทุุนกรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์20:00-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร20:00-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส20:00-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์20:00-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.