ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุพัตรา จามรสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ต่อยอดทางด้านโรคต้อหินโรงพยาบาลราชวิถี
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.