ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์Divine Word U. Philippines

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.