ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศุภมาส สินเพ็ง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาโสตศอนาสิกโรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส09:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์09:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.