ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.รณยุทธ บุญชู

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์แพทย์สภา
อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์สภา
อนุมัติบัตร ศัลย์ศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้าแพทย์สภา

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2527 - นายแพทย์ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และวชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.