ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกยรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.