ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิชัย หาญบรรจง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง :

ประสบการณ์  :จักษุวิทยา

อื่น ๆ  :

คลิกดูรายละเอียด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.