ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิตศิริราช
แพทยศาสตบัณฑิตศิริราช
ประกาศณียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์มหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยาศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.