ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โกวิท คัมภีรภาพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2543หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยคลินิกโรงพยาบาลพระประแดง
2535 - 2538แพทย์ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง