ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โกวิท คัมภีรภาพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2543หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยคลินิกโรงพยาบาลพระประแดง
2535 - 2538แพทย์ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ18:00-19:30สัปดาห์ที่ 2คลินิกศูนย์ความงาม Treatment
วันพุธ18:00-19:30สัปดาห์ที่ 4คลินิกศูนย์ความงาม Treatment
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Treatment

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.