ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.