ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธีระพงษ์ ทังสุบุตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ต่อยอดโรคกล้ามเนื้อตาStanford University
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันศุกร์17:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.