ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.บัณฑรฉวี ลีละพัฒนะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ( Maternal Fetal Medicine )-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )-
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์13:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.