ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
MSc. in Prenatal genetics and Fetal MedicineUniversity of London
Diploma in Obstetrics UltrasoundR.C.O.G United Kingdom
Certificate in Maternofetal MedicineUCL.United Kingdom
วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2554อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.