ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุชัย กาญจนธารายนต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate intervention cardiology -(Austraia)Austin health Melboune Austraia
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2552Cardiologist and InterventionistPerfect Heart Institute
2546 - 2549แพทย์โรคหัวใจรพ.กรุงเทพ
2542 - 2545แพทย์อายุรกรรมและหัวใจรพ.บางประกอก 1
2534 - 2537แพทย์ใช้ทุนรพ.สงขลา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.