ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วุทธินันท์ สุขโต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Nephrology )-
อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )-
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย