ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพฤหัส17:30-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.