ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฐิรดา ทองใบ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.