ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวชศาสตร์ครอบครัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.