ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สมยศ ลิขิตอรุณรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)ศิริราชพยาบาล
International Advanced Wound Care Course. 2008UCSD school of Medicine
Tips &Tricks in surgical endoscopy. 2009RCST L.E.S.T.
Surgical oncology. 1989RCST

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2558ศัลยแพทย์part timeรพ.พญาไท3
2543 - 2551ศัลยแพทย์ประจำรพ.พญาไท3
2533 - 2543ศัลยแพทย์ประจำรพ.ศรีวิชัยเดชาเทพธารินทร์
2540 - 2542ประธาน MSOรพ.เทพธารินทร์
2531 - 2533ศัลยแพทย์ประจำรพ.บุรีรัมย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.