ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-15:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกโรคตา
วันเสาร์13:00-15:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกโรคตา
วันเสาร์13:00-15:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.