ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พัชราวดี รงค์วราโรจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์โรคเลือดโรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555แพทย์รพ.หัวเฉียว
2544 - 2546แพทย์ใช้ทุนรพ.หันคา จ.ชันนาท
2544 - 2545แพทย์ใช้ทุน รพ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ
2543 - 2544แพทย์ใช้ทุนรพ.สมุทรสาคร