ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นรสรา วิทยาพิพัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลตากสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์15:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.