ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.วราณี วังกังวาน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กทันตแพทยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย