ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.วิภา วิชิตจารุกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพุธ09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.