ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์21:00-07:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันอังคาร21:00-07:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันพฤหัส21:00-07:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันศุกร์21:00-07:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.