ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร อนุสาขาโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2556นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเลิดสิน
2544 - 2546นายแพทย์ 5โรงพยาบาลาตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
2543 - 2544นายแพทย์ 4โรงพยาบาลสิงห์บุรี