ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.วิชัย พันธ์ศรีมังกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate in pediatric surgery Motts Children HospitalAnn Arbor MichiganMichigan
วุฒิบัติกุมารเวชศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.