ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นางประพิมพ์ อิงคนานุวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต จิตวิทยาศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต(การแนะแนว)ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2555นักวิชาการศึกษา สาขาจิจเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รพ.ศิริราช
2549 - 2552อ.บัณฑิตวิทยาลัย ประจำโครงการจัดส่งและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2549 - 2549เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา รพ.พญาไท2รพ.พญาไท2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.