ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นางปิยวดี ภู่ไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.