ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

คุณวันดี บุญให้

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.