ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate in Advanced Therapertic Endoscopy and EndosonographyUniversity Hamburg Eppendorf Germany
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2546แพทย์อายุรกรรมรพ.บางโพ
2536 - 2539แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรพ.สีคิ้ว
2548 - อาจารย์แผนกทางเดินอาหารแผนกทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล