ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปิยะมาศ กิติโกมลกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2557อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลพญาไท 3
- 2553อายุรแพทย์รพ.ศรีมหาโพธิ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันอังคาร08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพุธ15:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันเสาร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.